Životné prostredie

Obec Bojničky, plní úlohy na úseku životného prostredia prostredníctvom spoločného obecného úradu, v oblastiach: 

- ochrany prírody a krajiny 
- vodného hospodárstva
- ochrany ovzdušia 
- ochrany pred povodňami 

Adresa: 
Spoločný obecný úrad 
Podzámska 39 
920 01 Hlohovec 

Kontaktná osoba: 
RNDr. Anton Mutkovič
tel.: +421 33 791 00 82