Číslo objednávky: 40/2018

Dodávateľ: Ing. Andrej Žibek EKO- SPIRIT, IČO: 37994361, Adresa sídla: Sihotská 2394/5 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Spracovanie programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020

Dátum vystavenia: 17.07.2018

Zverejnené: 17.07.2018

Cena: 490 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: