Číslo objednávky: 78/2016

Dodávateľ: Majka Vincent, IČO: 30109361, Adresa sídla: Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: vývoz žumpy 355

Dátum vystavenia: 28.09.2016

Zverejnené: 28.09.2016

Cena: 60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: