Číslo objednávky: 84/2016

Dodávateľ: COOP Jednota Trnava, SD, IČO: 00168921, Adresa sídla: Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: nákupné poukážky

Dátum vystavenia: 07.11.2016

Zverejnené: 07.11.2016

Cena: 350,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: