Číslo objednávky: 86/2016

Dodávateľ: KANAL M.P.S.,s.r.o., IČO: 35710357, Adresa sídla: Šamorínska 39 903 01 Senec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: vývoz kalov z ČOV

Dátum vystavenia: 09.11.2016

Zverejnené: 09.11.2016

Cena: 300,- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta

Poznámka: