Symboly obce

Pečať obce je zachovaná na urbariálnych písomnostiach z r. 1773, ktoré sú uložené v ŠOBA Nitra. Zobrazenie na tejto pečati je interpretované ako sv. Alžbeta s dieťaťom. V kruhopise pečate je nápis „SIGILLVM.PAGI.BOJNICZKA.1720“. Z tejto pečate vychádza aj súčasný erb obce – zobrazenie na ňom je interpretované ako sv. Alžbeta Uhorská s chudobným dieťaťom (žobrákom). V modrom štíte na zelenej pažiti stojaca postava sv. Alžbety Uhorskej v červenom odeve, striebornom plášti a so zlatou korunou na hlave. V rukách drží ľaliovité žezlo a zlatý chlieb, ktorý podáva chudobnému dieťaťu (žobrákovi), ktoré je zobrazené v striebornej farbe so zlatými vlasmi. Medzi sv. Alžbetou a dieťaťom je na zelenej stonke červený zlatostredý päťlupeňový kvet.